Szent Imre

Zarándoklat

 Szent Imre herceg, aki a földi hazát a mennyeire cserélted fel, tekints az égből édes hazánkra, és légy hathatós szószólónk Istennél, hogy Mária országa a Magyarok Nagyasszonyának oltalma alatt új életre támadjon, és minden nép egy szívvel, egy lélekkel áldja Jézus Krisztust, a világ Királyát, aki él és uralkodik mindörökkön-örökké. 
                 Ámen.

 

Zarándoklatunk célja:

    Szeretnénk, ha Magyarország felébredne: felismernék az emberek, hogy büszkék lehetnek a magyarságukra, mert csak a gyökértelen, a hagyomány és nemzeti öntudat nélküli emberekkel lehet bármit megtenni és elhitetni!

   Olyan mélyről gyökerező hagyományaink vannak, amelyekből ma is meríteni lehetne, csak meg kellene ismerni őket. Gondolunk itt a több ezer éve létező rovásírásunkra, jelképeinkre, ősi szeretetvallásunkra, Boldogasszony tiszteletünkre, a lelkünk mélyén élő egyistenhitre, a belénk kódolt emberbaráti szeretetre, amely minden hozzánk érkező népet, kisebbséget befogad és vendégként tisztel, arra az ősi paraszti bölcsességre, amelyre oly nagy szükség lenne ma, a hőseinkre, akik annyi vért hullattak szeretett hazánkért, arra a 200 000 népdalunkra, amellyel rajtunk kívül egy nép sem büszkélkedhet, a gyönyörű népművészetünkre, viseleteinkre, szokásainkra.

   Gondolunk első írásos alkotmányunkra, amelyet úgy hívnak, hogy Szent István intelmei Imre herceghez, s az erre alapozott Szent Korona-tanra! Vajon mennyit ismerünk ebből? Tudunk-e egyáltalán róla? Tanulják-e fiataljaink tartalmilag az iskolában? Ez az alkotmány több mint 1000 évig megtartotta a nemzetet és az országot a legnagyobb bajban is. Szíves figyelmükbe ajánlom Vesztergám Miklós könyvét, címe: Az első lépcsőfok a Szent Korona-tanhoz, amelyben érthetően, világosan elmagyarázza, mit jelent nekünk a Szent Korona tan.

   Amikor eltértünk tőle, az ország mindig hanyatlásnak indult. Gondoljunk csak bele akár az elmúlt 60 év történelmébe. Kezünkben van az-az alkotmány, amellyel nem csupán Magyarország, hanem az egész világ erkölcsi és gazdasági válságát helyre lehetne hozni, de erről mi magyar emberek tudunk a legkevesebbet.

   A politizálás helyett csak arra kérem Önöket, hogy tájékozódjanak legalább alapszinten, mi is az a Szent Korona-tan. Higgyék el, nem a középkor és a feudalizmus visszaállításáról van szó, ahogyan azt el akarják velünk hitetni.

   Szent István és szent Imre örökösei vagyunk. A világon egyedül nekünk van Szent Koronánk, aki hosszú száműzetés után visszatért hozzánk. Gondoljunk bele, mit is jelenthet ez!

Ismerjük-e Szent Imre élettörténetét? Az ő életáldozata kellett ahhoz, hogy Szent István felajánlja a Koronát és vele az országot a Szűzanyának. Mi vagyunk Mária országa, s Ő a mi Királynőnk. Tudjuk-e, hogy ez mit jelent, élünk-e a Teremtőtől kapott lehetőségeinkkel?

   Fel kell ismernünk, hogy fiataljainkat a Kárpát-hazán kívül sokkal több veszély fenyegeti azáltal, hogy talán a világ legélhetőbb országát hagyják itt a magasabb jövedelem, anyagi haszon reményében. Tanulni, tapasztalatot szerezni, világot látni érdemes külföldre elmenni, de aztán haza kell jönni és itt letelepedni, családot alapítani. Ezt a hazát gyarapítani, gazdagítani. Ha önként elvándorolnak, ne csodálkozzunk azon, ha apáink vérével védelmezett magyar föld idegenek ölébe hull…

Az ima ereje megsokszorozódik, ha többen imádkoznak egyszerre egy közös célért. Köztudott, hogy Ausztriában is volt szovjet megszállás. Az osztrákok összefogtak és egy millióan imádkoztak nap, mint nap azért, hogy a betolakodók hagyják el az országukat. Megtörtént a csoda, kivonultak a szovjet csapatok

A zarándoklatokon is ez történik, amikor közös cél érdekében imádkozva, énekelve járják a zarándokutat. Végigjárjuk azt a 33 kilométeres utat, Soltvadkert-Selymestől Soltszentimréig a pusztatemplomhoz (Csonka-torony), amely feltételezésünk szerint Szent Imre herceg utolsó földi útja lehetett.

   Zarándoklatunkat felajánljuk a teljes Szentháromságnak. Felhívjuk a figyelmet a fiatalok fokozottabb védelmére (az ő védőszentjük Szent Imre). Célunk a magyar nép ráébresztése az összefogásra, a hit erejére, az erkölcsi és szellemi tisztulás és megbocsájtás fontosságára. Csak így teremthetünk egy mindenki számára élhető országot!

  Szeretnénk, ha megvalósulna az-az ország, amelyet Szent István és Szent Imre megálmodott számunkra!

 

                   Impresszum

Copyright © 2013. All Rights Reserved.