Nyomtatás

Zarándoklatunk célja:

Szeretnénk, ha Magyarország felébredne: felismernék az emberek, hogy büszkék lehetnek a magyarságukra, mert csak a gyökértelen, a hagyomány és nemzeti öntudat nélküli emberekkel lehet bármit megtenni és elhitetni!
Nekünk mélyről gyökerező hagyományaink vannak, amelyekből ma is meríteni lehetne, csak meg kellene ismerni őket. Gondolunk itt a több ezer éve létező rovásírásunkra, jelképeinkre, ősi szeretetvallásunkra, Boldogasszony tiszteletünkre, a lelkünk mélyén élő egyistenhitre, a belénk kódolt emberbaráti szeretetre, az ősi paraszti bölcsességre, a hőseinkre, akik annyi vért hullattak szeretett hazánkért, a 200 000 népdalunkra, amellyel rajtunk kívül egy nép sem büszkélkedhet, a gyönyörű népművészetünkre, viseleteinkre, szokásainkra.

Gondoljunk első írásos alkotmányunkra, amelyet úgy hívnak, hogy Szent István intelmei Imre herceghez, s az erre alapozott Szent Korona-tanra! Vajon mennyit ismerünk ebből? Tudunk-e egyáltalán róla? Tanulnak-e róla fiataljaink az iskolában? Ez az alkotmány majd 1000 évig megtartotta a nemzetet és az országot a legnagyobb bajban is. Amikor eltértünk tőle, az ország mindig hanyatlásnak indult. (Elég, ha az elmúlt 70 év történelmére gondolunk.) Kezünkben van az-az alkotmány, amellyel nem csupán Magyarország, hanem az egész világ erkölcsi és gazdasági válságát helyre lehetne hozni, de erről mi magyar emberek nagyon keveset tudunk.

A politizálás helyett arra kérem Önöket, hogy tájékozódjanak legalább alapszinten, mi is az a Szent Korona-tan. Nem a középkor és a feudalizmus visszaállításáról van szó, ahogyan azt el akarják velünk hitetni.
Szent István és Szent Imre örökösei vagyunk. A világon egyedül nekünk van Szent Koronánk, aki hosszú száműzetés után visszatért hozzánk. Gondoljunk bele, mit jelent ez!

Ismerjük-e Szent Imre élettörténetét? Az ő életáldozata kellett ahhoz, hogy Szent István felajánlja a Koronát és vele az országot a Szűzanyának. Mi vagyunk Mária országa, s Ő a mi Királynőnk. Tudjuk-e, hogy a Teremtőtől kapott lehetőségeinkkel élnünk kellene?

Zarándoklatunkat azzal a céllal hoztuk létre, hogy felhívjuk a figyelmet, mekkora veszélyben vannak a fiataljaink. Fel kell ismernünk, hogy a Kárpát-hazán rendkívül sok veszély fenyegeti őket. A világ legélhetőbb országát hagyják itt a magasabb jövedelemért. Tanulni, tapasztalatot szerezni, világot látni érdemes külföldre elmenni, de aztán haza kell jönni és itt letelepedni, családot alapítani. Ezt a hazát kell gyarapítani. Ha önként elvándorolnak, ne csodálkozzunk azon, ha az apáink vérével védelmezett magyar föld idegenek ölébe hull…

Itt lenne az ideje az összefogásnak. A nemzet megmaradását az egymást segítő kis közösségek erősítik legjobban. Ne hagyjuk, hogy megosszanak bennünket, hogy provokációval, médiakampánnyal egymás ellen uszítsanak. Nemzetünket több ezer éve próbálják elpusztítani ezekkel a módszerekkel. Őrizzük meg a lelki békénket, figyeljünk a belső hangra. Ha a szívünkre hallgatunk, mindig a szeretet vezérel, és Isten szól hozzánk.

Az ima ereje megsokszorozódik, ha többen imádkoznak egyszerre egy közös célért. Köztudott, hogy Ausztriában is volt szovjet megszállás. Az osztrákok összefogtak és egy millióan imádkoztak nap, mint nap azért, hogy a betolakodók hagyják el az országukat. Megtörtént a csoda, kivonultak a szovjet csapatok.
A zarándoklatokon is ez történik, amikor közös cél érdekében imádkozva, énekelve járjuk a zarándokutat. Gyalogolunk 33 km-en keresztül, Soltvadkert-Selymestől a Soltszentimre határában álló pusztatemplomig (Csonka-torony), amely feltételezésünk szerint Szent Imre herceg utolsó földi útja lehetett. A templomba megérkezvén szentmise keretében emlékezünk Szent Imre halálára és a feltámadásra.

Zarándoklatunkat felajánljuk égi édesanyánknak, a Világ Királynőjének. Célunk a magyar nép ráébresztése az összefogásra, a hit erejére, az erkölcsi és szellemi tisztulás, valamint a megbocsájtás fontosságára. Csak így teremthetünk mindenki számára élhető országot, világot!

Szeretnénk, ha megvalósulna az-az ország, amelyet Szent István és Szent Imre megálmodott számunkra!